Znamka

Pojem blagovnih znamk se je najprej pojavil v živinoreji in vojaški industriji, hitro pa se je razširil v svetu trženja. Kmalu so blagovne znamke presegle ozek krog trženja in veličastno vstopile v vsako polje družabnega dogajanja. Danes so ZNAMKE PREPLAVILE RAZLIČNA PODROČJA od trgovine, medijev, kulture, umetnosti, športa, izobraževanja, mode, mest, oseb in lahko bi se reklo, da se znamkam v sodobnem urbanem okolju ne more izogniti nobena generacija, družbena skupina ali kultura. Zaradi omenjene situacije, ko se prvotni pojem blagovna znamka ne nanaša več strogo na izdelke, se pogosto izpušča beseda blagovna.

Znamka je zelo KOMPLEKSEN POJEM, ki ga ni mogoče opisati s preprosto definicijo. Sam sistem znamke neke organizacije zajema veliko elementov, v svojem bistvu pa znamka ZDRUŽUJE SKLOPE FUNCIONALNOSTI IN ČUSTVENIH VREDNOT. Z znamko je lahko označen nek produkt, storitev, organizacija, podjetje, država, mesto ali celo posameznik. Gre za zaključeno celoto, ki se začne z veliko idejo.

Znamka v prvi vrsti SLUŽI KOT FAKTOR PREPOZNAVNOSTI IN KONKURENČNEGA RAZLIKOVANJA. Deluje kot simbol konstantne kakovosti, ki potrošnike opominja na določene lastnosti in koristi izdelka ter vrednote in cilje proizvajalca. Porabniku omogoča tudi poseben način izražanja individualnosti ter življenjskega sloga. Vsaka znamka izraža predvsem IDENTITETO ORGANIZACIJE, zgodbo, s katero se le ta kaže v javnosti. Gre za celoto otipljivih in neotipljivih značilnosti, na podlagi katerih se v okolju izoblikuje neka splošna podoba o sami organizaciji. Splošno rečeno identiteta organizacije predstavlja manifestacijo vsega, kar organizacija v resnici je, za čemer stoji in kamor gre. Z njo se organizacija identificira in razlikuje od drugih ter vzpostavlja svojo notranjo kulturo.