Obljuba kvalitete

Vizualna podoba pa lahko služi tudi kot obljuba kvalitete. Obljuba kvalitete izdelka/storitve je pomemben dejavnik pri izbiri potrošnikov, da se na danes zasičenem trgu pestre ponudbe, odloči ravno za vašo znamko oz. podjetje. Ravno vizualna podoba je element, s katerim se podjetje lahko učinkovito predstavi, pokaže svoje prednosti ter ustvari občutek prepoznavnosti in dejanskega zaupanja morebitnih potrošnikov. A dolgoročno lahko povezanost podobe z obljubo kvalitete uspe le, če razpoznavno podobo podpira tudi kakovost izdelka/storitve. Ključno je torej ujemanje dejanskega stanja (kvaliteta izdelka/storitve) s podobo, ki jo podjetje projicira v javnost. Podoba je verodostojna le če jo podpira dober izdelek/storitev. OPTIMALNO STANJE DOSEŽEMO, KO DOBRE IZDELKE/STORITVE NADGRADIMO Z DOBRO VIZUALNO PODOBO. V tem primeru usklajenosti uporabniki dobijo kar so pričakovali, kar posledično jamči vračanje istih uporabnikov ter učinkovitejše pridobivanje novih.

KVALITETA & VIZUALNA PODOBA / VRAČANJE UPORABNIKOV / ZVESTOBA / SKUPNOST

Vračanje kupcev dolgoročno ustvarja zvestobo določeni znamki. Najbolj zapriseženi uporabniki znamke tako postanejo najboljši promotorji in zagovorniki vaših izdelkov/storitev. Najbolj zvesti OKOLI ZNAMKE USTVARIJO PRAVO SKUPNOST, ki se osebno poistoveti z filozofijo podjetja, vrednotami, njihovimi izdelki/storitvami ter drugimi uporabniki. Poleg zadovoljstva z izdelkom/storitvijo, jim povezanost z znamko nudi ugodje, občutek pripadnosti ter ugled v družbi.