Kapferefjeva prisma identitete znamke

Model, ki podjetju nudi iztočnice kako zgraditi močno, trajno identiteto znamke, ki odraža njihove vrednote. Model določa šest elementov, ki vaši znamki prinesejo uspeh.

1. OTIPLJIVOST. Otipljive karakteristike znamke, ki predstavljajo bistvo znamke. Nike kljukica, tipična oranžna barva, močni slogani… So jasni vizualni in najbolj značilni grafični elementi znamke.

2. OSEBNOST. Način kako znamka komunicira z zunanjim svetom, kakšen vtis oddaja potrošnikom. Močni slogani, uspešne javne osebe s sveta športa, vpadljiva grafična podoba, drzne barve in prepričanje, da zmoreš. Znamka mora izražati osebnost podjetja ter njeno bistveno sporočilo izraziti v vseh elementih komunikacije z javnostjo.

3. KULTURA. Gre za sistem vrednot in načel na katerih temelji vaša znamka. Filozofija športa, gibanja, enakopravnosti, zdravega načina življenja – vrednote in značilnost po katerih želi znamka biti znana v javnosti.

4. ODNOS. Odnos med uporabniki in znamko –  kakšna mnenja in pričakovanja imajo uporabniki do znamke oz. kaj pričakujejo poleg samega izdelka/storitve? Čustvena navezanost in občutek pripadnosti neki skupnosti, daje potrošnikom dodaten občutek zaupanja in zanesljivosti, kar še dodatno utrdi odnos.

5. ODRAŽANJE. Kakšen je tipičen uporabnik vaše znamke? Kljub temu, da so potrošniki določene znamke lahko različni profili ljudi, imajo znamke določene ciljne profile kakšni uporabniki naj bi bili povezani z njihovo znamko in komu namenjajo svojo komunikacijo z vidnimi sporočili.

6. SAMOPODOBA. Kako se uporabniki vidijo ko postanejo potrošniki določene znamke? Kako bi se želeli videti, po čem strmijo? Znamka lahko ciljno oblikuje svojo sporočilnost, da bi zadovoljila prav te želje ciljnih uporabnikov.

Nekaj nasvetov za razmislek: Po čem želite, da je vaša znamka prepoznana? Katere so vrednote vaše znamke? Kaj bi radi, da širša javnost pove o vaši znamki? Kako je videti vaš kupec?

Vir: Jean-Noel Kapferer, strokovnjak za znamčenje in marketing