Flat logo design

V oblikovanju znakov se pojavlja trend t.i. flat logo design. Gre za uporabo dvodimenzionalnih, dvobarvnih podob čistejših linij, ki ne vključujejo realističnih podob, ilustracij, senčenja in drugih podobnih elementov.

Omenjen trend trenutno prevladuje predvsem v preoblikovanju obstoječih znakov velikih znamk. V zadnjem času smo priča kopici prenov znaka, med najbolj opaznimi so Shell, Burger King, Mastercard, Amazon, Google, Netflix, Airbnb, FedEx, Pepsi, Coca Cola, Pringles in kopica avtomobilističnih znamk BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Citroen, Mini, Toyota, Seat. Ob takšnih preobrazbah se mnogi sprašujejo zakaj spreminjati nekaj kar deluje. Takšne prenove so tudi zelo drage, velike znamke zanje porabijo milijone. Zato na prvi pogled ni povsem jasno zakaj se odločajo za takšen korak.

Bistvene prednosti t.i. flat znakov sta lažja prepoznavnost in zapomnljivost ter lažja prilagodljivost pri apliciranju znaka na različne medije. Pri flat znakih prevladuje predvsem enostaven videz, s katerim se znamke lažje povežejo s širšim krogom potrošnikov. Tako ima večji krog ljudi občutek, da znak pozna in razume, saj je enostavnost všeč vsem. Večja je tudi praktičnost pri enostavnem prilagajanju uporabe znaka za apliciranje na različne medije, spletne aplikacije, embalažo in izdelke, saj so znaki čistih linij, brez senčenja in dodatnih grafičnih elementov.
Znamke se običajno za takšne prenove znaka in ostalih elementov celostne grafične podobe odločajo ob neki poslovni prelomnici, ki so tudi s tem sporočijo širši javnosti. Nov znak velike znamke namreč opazi cel svet in dober znak lahko pove več kot tisoč besed. Potrošnika pritegne novost in ko malce natančneje razišče dogajanje ugotovi, da se za prenovo skriva nekaj več – nova tehnologija, razširitev znamke, dodana nova dejavnost.

Poleg pozitivnih efektov, se ob tem pojavljajo tudi nekateri pomisleki. V teoriji flat logo design predstavlja bolj moderno in enostavno podobo, a ravno zaradi te enostavnosti, so si znaki med seboj lahko tudi hitro bolj podobni. Zato mora včasih potrošnik kar malce premisliti, da jih razloči med seboj. Nekateri kritiki opozarjajo, da če se bo trend enostavnosti stopnjeval, bo od znakov ostalo zelo malo. Bojijo se, da bo od znakov ostalo le kup povsem enostavnih črtnih podob, ki si bodo med seboj preveč podobne in potrošniki ne bodo več ločili med njimi. Kar dolgoročno lahko pripelje tudi do izgube zaupanja. Nekateri celo svarijo, da gre le za kratkotrajni trend in da poti nazaj ni.