Znak

Ob tako zares širokem polju elementov CGP izstopa element, okoli katerega se vrti ves koncept podobe – znak. Preučevanje znakov seže na zelo različna polja od semiotike, antropologije, zgodovine, psihologije, trženja, komunikacijskih študij in seveda do grafičnega oblikovanja.

Gledano s področja grafičnega oblikovanja predstavlja ZAŠČITNI ZNAK (ang. trademark, logo) enega najpomembnejših terminov. Je središče, okrog katerega se navezujejo termini, kot so: celostna grafična podoba, logotip, simbol, znamke, itd. Dober znak velja za NAJPOMEMBNEJŠE IDENTIFIKACIJSKO SREDSTVO kakršne koli organizacije, saj s svojo vseprisotnostjo na zgradbah, poslovnih tiskovinah, v oglaševanju, publicističnih sredstvih itd., bistveno vpliva na večjo ali manjšo razpoznavnost organizacije, njenih izdelkov ali storitev. Predstavlja to, kar organizacija je in k čemur teži, njeno področje delovanja, njene vedenjske lastnosti, njeno identiteto. Oblikovno je znak lahko LOGOTIP (besedni znak, iz črk oblikovano ime podjetja oz. blagovne znamke) ali LOGOTIP S SIMBOLOM (slikovni znak).

Da proces komunikacije poteka jasno in hitro, mora biti znak oblikovan tako, da ga lahko hitro razumemo in si ga tudi lažje zapomnimo. Zaradi vse večje nasičenost vizualnega prostora mora biti znak VIZUALNO KREPAK, OPAZEN, HITRO RAZLOČLJIV TER DOVOLJ PREPROST, da si ga hitro zapomnimo. Le jasen in vizualno čist znak, kar se običajno doseže z obširnim miselnim procesom (ki se zaradi njihove enostavnosti na koncu skorajda ne opazi), lahko enostavno izpolnjuje svojo primarno nalogo JASNE IDENTIFIKACIJE ORGANIZACIJE.