Volumen ZNAK

Projekt: oblikovanje znaka
Naročnik: zasebni naročnik
Leto izdelave: 2014