Vis a Vis ETIKETA

Projekt: oblikovanje znaka in vinske etikete
Naročnik: zasebni naročnik
Leto izdelave: 2016