Top dunajc INTERIER

Avtorici: Pia Tajnikar, mag. inž. arh. (www.ap-arhitektura.si),
Tina Fojkar Tomaševič, univ. dipl. obl.
Projekt: oblikovanje interierja lokala
Naročnik: Aleš Novak s.p., www.topdunajc.si
Leto izdelave: 2017
Foto interiera: Rok Trzan, www.roktrzan.com