Proaktiv plus CGP

Projekt: oblikovanje celostne grafične podobe
Naročnik: Proaktiv plus d.o.o.
Leto izdelave: 2019