Mag. Neža Dular CGP

Projekt: oblikovanje osnovne celostne podobe
Naročnik: Mag. Neža Dular – odvetnica
Leto izdelave: 2016