LPP ZEMLJEVID

Projekt: oblikovanje zemljevida
Naročnik: Javno podjetje ljubljanski potniški promet d.o.o.
Leto izdelave: 2016