Loka kava CGP PROMOCIJE

Projekt: oblikovanje vabila, priznanj, razstavnih panojev
Naročnik: Agencija Adrema za Loka kava
Leto izdelave: 2019