Koželj ZNAK

Projekt: preoblikovanje znaka
Naročnik: Koželj d.o.o., www.kozelj.si
Leto izdelave: 2015