Koželj OGLAS

Projekt: oblikovanje oglasa
Naročnik: Koželj d.o.o., www.kozelj.si
Leto izdelave: 2014