Koželj, Dar sonca ETIKETA

Projekt: osvežitev vinske etikete
Naročnik: Koželj d. o. o.
Leto izdelave: 2022