Vinoteka W-point INTERIER

Avtorici: Pia Tajnikar, mag. inž. arh. (www.ap-arhitektura.si),
Tina Fojkar Tomaševič, univ. dipl. obl.
Projekt: oblikovanje interierja vinoteke
Naročnik: Koželj d.o.o., www.kozelj.si
Leto izdelave: 2017