Geonova CGP

Projekt: oblikovanje osnovne celostne podobe, spletne strani
Naročnik: Geonova d.o.o., www.geonova.si
Leto izdelave: 2014