Festvina ZNAK, TISKOVINE

Projekt: oblikovanje znaka in tiskovin
Naročnik: Koželj d.o.o., www.kozelj.si
Leto izdelave: 2015