Dril CGP

Projekt: oblikovanje osnovne celostne podobe
Naročnik: Dril d.o.o.
Leto izdelave: 2009