Al kem CGP

Projekt: oblikovanje osnovne celostne podobe
Naročnik: Al kem d.o.o.
Leto izdelave: 2015